Dansk Timeshareejer Forening

Dansk Timeshareejer Forening er en brancheorganisation, der som medlemmer optager danske- og danskrelaterede feriesteder, som anerkender og respekterer foreningens vedtægter og etiske normer.

Dansk Timeshareejer Forening hverken ejer, driver eller handler med timeshare-virksomheder.

Foreningen har for øjeblikket 9 medlemmer med i alt 10.053 ferieuger – 7 feriesteder ligger i Danmark og 2 i Frankrig.

Feriestederne præsenteres på denne hjemmeside. Siden giver desuden informationer om foreningen, begrebet ”feriebolig på delebasis” (timeshare), oplysninger om køb og salg, og desuden er der et BytteForum for enkeltmedlemmer på de enkelte feriesteder.