Det er foreningens formål

  • at arbejde for et konstruktivt samarbejde mellem de tilsluttede medlems-feriesteder
  • at arbejde for at fremme branchens seriøsitet og troværdighed, og herunder medvirke til at sikre at projektudvikling, udbygning, markedsføring og salg sker i overensstemmelse med nuværende og kommende love og forskrifter – herunder ”Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.”, som gælder i alle EU-lande.
  • at sikre en effektiv og seriøs informationsvirksomhed over for myndigheder, medier og forbrugere.
  • at sikre overholdelse af de brancheetiske regler, som måtte blive fastlagt af foreningens generalforsamling.

Foreningen har et sæt vedtægter og et sæt etiske regler, og den ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 3-5 medlemmer.